Deväť lúčov svetla


Každá bytosť na našej matičke Zemi, chce žiť v blahobyte.

Kto však pozná skutočný význam tohto slova? Kto vie, čo musí urobiť, aby naplnil jeho účel?

V tejto neprehľadnej dobe preludov, lží, pretvárok, podvodov, vydierania jedného človeka druhým, je potrebné, sa vedieť vyznať. Nájsť spôsob, ako nasmerovať svoj život správnym smerom. Uznať vyššiu moc, nájsť svoju hodnotu, objaviť zmysel lásky, oceniť nenahraditeľnosť rodiny. Priznať hodnotu ľudskej práce, ako aj súcitu. Porozumieť prírode a zdraviu v súlade s ňou. Potvrdiť zmysel učenia, pri vytváraní naučných postupov. Pochopiť význam tvorenia a spolupráce. Jednoducho všetko to, čo nás nasmeruje k blahobytu.

Zistiť, čo presne to znamená, ako sa správne rozhodnúť, čo vo svojom živote uprednostniť a čomu sa vyhnúť, nie je ľahká úloha. Splniť tú úlohu, môžete iba vy. Patrí, len a len vám.

Je vaša.


Objednávam si knihu Deväť lúčov svetla. Na znak vďaky vám posielam príspevok 15,-€ plus poštovné.