Vydavateľstvo Kniha rodu


Sprievodca občinovým právom

Päť malých, no vedomosťami nabitých, príručiek o najspravodlivejšom spôsobe riadenia spoločnosti Občinovom práve. Žiadne politické strany, žiadny predražený politický režim, žiadný parlament a žiadná pokryvená demokracia. Iba ľudia, ktorí to spolu myslia vážne.

Občinové právo

V spleti dnešných udalostí, si málokto vie predstaviť spoločnosť prejavujúcu sa rovnováhou a spoločným rozhodovaním o veciach verejných. Riešením sa ukazuje riadenie spoločnosti od jej základnej jednotky rodiny.  Rodiny združené v Občinách (Obciach) si riadia svoj život pomocou Občinového práva, ktoré je najspravodlivejšou podobou riadenia spoločnosti. Pri vyšších územných celkoch sa Občinové právo ukazuje, ako najspoľahlivejší spôsob prerozdeľovania ľudských, pracovných, ale aj peňažných prostriedkov. O tom, čo Občinové právo je, ako sa s ním zosúladiť a používať ho v bežnom živote sa dočítate v piatich vydaniach Sprievodcu Občinovým právom. Prvé z nich má názov Občinové právo.

6,00 €

Uplatňovanie Občinového práva

Uplatniť svoje práva zvlášť ak ich nepoznáme je priam nemožné. Je to naozaj náročné ak ich poznáme, ale nevieme ako na to. Neľahké, to je vtedy ak máme málo skúseností a ešte menej sebavedomia. Vedomosti sú v tomto prípade, nakoniec ako v každom prípade to najdôležitejšie. Na uplatnenie svojich práv potrebujeme vedomosti, skúsenosti aj odvahu. V tomto sprievodcovi nájdete vedomosti, ktoré vám pomôžu ku skúsenostiam. Skúsenosťami a vedomosťami, nadobudnete odvahu. Jednoducho po prečítaní tejto príručky nadobudnete jasnejšiu predstavu o tom ako uplatňovať svoje práva.

6,00 €

Rodina, Občina, Dŕžava

Všetko ľudstvo na svete, každý jeden človek pochádza z rodíny. Rodina, základna jednotka spoločnosti, ako sme sa kedýsi učili v škole, je podstata nášho ľudského rodu. Ako sa správa zdravá rodina, ako rieši krízové udalosti, ako sa teší rodič, so svojho  dieťaťa a aké vyhliadky má ktorékoľvek dieťa v dnešnej rodine, sú otázky, ktoré zaujímajú snáď každú milujúcu ľudskú bytosť. Sprievodca Občinového práva, s názvom Rodina, Občina, Država sa ich pokúsi zodpovedať čo najviac. Zároveň ponúkne predstavu, spoločnej budúcnosti, podľa vzoru naších predkov, no z vymoženosťami a znalosťami súčastnosti. Riešenie spoločných životných udalosti a dejov, prostredníctvom Občinového práva, je najspravodlivejší spôsob riadenia spoločnosti. Viac rodín pokope tvorí Občinu. Všetky Občiny, tvoria spolok z názvom Dŕžava. 

6,00 €

Živý človek

Pojem Živý človek, je pomenovanie, ktoré sa prebralo z cudzieho jazyka, v ktorom bolo potrebné, vecne vysvetliť stav a pomer k žijúcej bytosti, ktorú nemožno zotročiť, predať, či zneužiť. V časoch, keď ľudský život nestál, za veľa, bola ochrana pred zotročením nutná a rôzne spoločenské vrstvy, si nachádzali rôzny spôsob ochrany. V našom jazyku, k tomuto pomenovaniu postačuje pojem Človek. Ten, kto sa narodí a žije podľa svojej vôle, slobodne sa rozhoduje a uvedomuje si dôsledky svojich činov. nadobúda stav človeka, alebo Živého človeka. Všetky jeho kroky, ho vedu vedomému k sebapoznaniu a spolupráca so svojou Dušou zapríčiňuje, že sa stáva sám sebou. Človek, má zvláštne miesto v božom pláne a stať sa človekom, ako aj. spôsoby dokazovania stavu Živého človeka, nie sú vôbec jednoduché a pre väčšinu ľudí súčasnosti, úplne nepochopiteľné. Svetlo do tejto oblasti, prináša sprievodca, s názvom Živý človek. 

6,00 €

Domobrana

V slovníku sa dajú nájsť dve vysvetlenia pojmu Domobrana. Ten prvý hovorí o polovojenskéj jednotke na ochranu štátu, ako záloha k armáde a ten druhý, hovorí o skupine dobrovoľníkov, z radov občanov, ktorí sa podieľajú na ochrane, pred kriminalitou vo svojom bezprostrednom okolí.Ktorá podoba vysvetlenia vám viac sedí? Domobrana, bola vždy o ochrane rodiny, domova a vlastného domu. Vyplýva to z názvu samotného. Čo všetko je potrebné vedieť, aby si svoj dom ubránili, sa dozviete v piatom sprievodcovi Občinového práva. Právne vzdelanie, zdravotnícky kurz prvej pomoci, ako aj hasičská príprava, sú základné pojmy. Udržať seba aj svoju rodinu v dobrom duševnom a telesnom stave, je úlohou každej domácnosti, na čele s hlavou rodiny. Zdokonaľovanie pracovných zručnosti, naberanie skúsenosti s pestovaním rôznych plodín, v rôznych podmienkach, byť v súlade s prírodou, vynájsť sa za každých okolností, ako aj iné spôsoby, ako sa zabezpečiť, seba a rodinu, je samozrejmosťou pre každého domobrancu. Zmysel domobrany, nie je vtedy, keď je rodina ohrozená, ale práve naopak, zmyslom je ohrozeniu predísť.

6,00 €

  PRIPRAVUJEME

  Deväť lúčov svetla

  Kniha Deväť lúčov svetla, predstavuje cestu k blahobytu, prostredníctvom základných častí života. Poznanie Deviatich oblastí našho života ako sú rodina, príroda, alebo vlastné Ja a iné, sa ukazujú ako hlavné kľúče k dosiahnutiu blahobytu. Dielo je vytvorené na základe vlastných skúsenosti tvorcu, ktoré si postupne overil, na vlastnej rodine. Knihu Deväť lúčov svetla, by mala mať doma každá rodina, ktorá túži žiť v blahobyte.

  14,00 €

   Náuka o sebe, teória ega

   Kniha Náuka o sebe, teória ega, rúca doterajšie presvedčenie o človečom JA. Dogmatická predstava o tom, že máme niekde v sebe zlé ego, proti ktorému treba bojovať, alebo psychologický pohľad, že máme niekoľko JA, na ktoré v zásade nemame dosah, sa úplne rozpadá pri čítaní riadkov tejto, skutočne zaujímavo napísanej knihy. Jej tvorca sa dotýka súvislosti, ktoré by vám, ani vo sne nenapadli a pritom ich máte stále na očiach. Kniha je určená čitateľom, so skutočným záujmom o sebapoznanie.

   15,00 €

    Rodič, najväčší nepriateľ svojho dieťaťa

    Kniha Rodič, najväčší nepriateľ svojho dieťaťa, je pokus o obnovenie prirodzeného puta, medzi rodičom a dieťaťom. Pohľady na rodičovstvo, ale aj detstvo, z rôznych uhlov, privedie čitateľa k podozreniu, že dnešného rodiča, veľmi nezaujíma jeho dieťa, ale skôr akási vidina, toho, ako to dieťa má vyzerať. Všemožne sa snaží svoje dieťa v tesnať do svojích predstáv o živote. Často aj za cenu toho, že o svoje dieťa príde a to navždy. Kniha je určená všetkým ľuďom. Rodičom, aj deťom. Kniha ponúka vysvetlenia, prečo je tomu tak, aj rôzne riešenia rodinných kríz. Úľava, ktorá sa dostaví po prečítaní, tejto výnimočnej knihy, stojí za jej prečítanie.

    15,00 €

     ... a daľšie