Deväť lúčov svetla

Vypredané

Kniha Deväť lúčov svetla, predstavuje cestu k blahobytu, prostredníctvom základných častí života. Poznanie Deviatich oblastí našho života ako sú rodina, príroda, alebo vlastné Ja a iné, sa ukazujú ako hlavné kľúče k dosiahnutiu blahobytu. Dielo je vytvorené na základe vlastných skúsenosti tvorcu, ktoré si postupne overil, na vlastnej rodine. Knihu Deväť lúčov svetla, by mala mať doma každá rodina, ktorá túži žiť v blahobyte.

14,00 €