Rodina, Občina, Dŕžava

Všetko ľudstvo na svete, každý jeden človek pochádza z rodíny. Rodina, základna jednotka spoločnosti, ako sme sa kedýsi učili v škole, je podstata nášho ľudského rodu. Ako sa správa zdravá rodina, ako rieši krízové udalosti, ako sa teší rodič, so svojho  dieťaťa a aké vyhliadky má ktorékoľvek dieťa v dnešnej rodine, sú otázky, ktoré zaujímajú snáď každú milujúcu ľudskú bytosť. Sprievodca Občinového práva, s názvom Rodina, Občina, Država sa ich pokúsi zodpovedať čo najviac. Zároveň ponúkne predstavu, spoločnej budúcnosti, podľa vzoru naších predkov, no z vymoženosťami a znalosťami súčastnosti. Riešenie spoločných životných udalosti a dejov, prostredníctvom Občinového práva, je najspravodlivejší spôsob riadenia spoločnosti. Viac rodín pokope tvorí Občinu. Všetky Občiny, tvoria spolok z názvom Dŕžava. 

6,00 €