Živý človek

Pojem Živý človek, je pomenovanie, ktoré sa prebralo z cudzieho jazyka, v ktorom bolo potrebné, vecne vysvetliť stav a pomer k žijúcej bytosti, ktorú nemožno zotročiť, predať, či zneužiť. V časoch, keď ľudský život nestál, za veľa, bola ochrana pred zotročením nutná a rôzne spoločenské vrstvy, si nachádzali rôzny spôsob ochrany. V našom jazyku, k tomuto pomenovaniu postačuje pojem Človek. Ten, kto sa narodí a žije podľa svojej vôle, slobodne sa rozhoduje a uvedomuje si dôsledky svojich činov. nadobúda stav človeka, alebo Živého človeka. Všetky jeho kroky, ho vedu vedomému k sebapoznaniu a spolupráca so svojou Dušou zapríčiňuje, že sa stáva sám sebou. Človek, má zvláštne miesto v božom pláne a stať sa človekom, ako aj. spôsoby dokazovania stavu Živého človeka, nie sú vôbec jednoduché a pre väčšinu ľudí súčasnosti, úplne nepochopiteľné. Svetlo do tejto oblasti, prináša sprievodca, s názvom Živý človek. 

6,00 €