Občianske združenie Kniha rodu

Združenie sa zaoberá niekoľkými kľúčovými činnosťami zameranými na osobnostný rast a vzdelávanie jednotlivcov prostredníctvom rôznych kurzov a školení, ktoré majú účastníkom pomôcť pochopiť samých seba a objaviť svoje silné stránky. Združenie dosahuje svoj hlavný cieľ prostredníctvom poskytovania podpory a nástrojov na sebarozvoj.

Významnú činnosť predstavujú skupinové školenia a rozvojové vzdelávanie prostredníctvom, ktorých môžu ľudia získať cenné skúsenosti a schopnosti potrebné pre prospech seba, i spoločnosti.

Združenie rovnako usporadúva rôzne oslavy a verejné podujatia s cieľom vytvoriť príjemné prostredie pre zúčastnených a posilniť tak pocit spolupatričnosti. Ďalej usporadúva letné a zimné tábory pre rodiny, ktoré ponúkajú možnosť užiť si spoločný čas v zdravom prostredí prírody, posilniť rodinné vzťahy a podporovať zdravý životný štýl.

Kľúčovým posolstvom združenia je návrat k hodnotám a pravidlám, ktoré podporujú vyladený vývoj spoločnosti. Verí, že silná a fungujúca rodina má prospešný vplyv na celú spoločnosť. Jeho cieľom je vytvárať prostredie, kde sa každý jednotlivec môže rozvíjať a napĺňať svoju prirodzenú tvorivosť.