Uplatňovanie Občinového práva


Kto by nevedel, čo je to sloboda. "Veď keď si môžem robiť čo chcem, tak to bude určite stav slobody."

Azda poznáte niekoho, ktorí robí to, čo skutočne chce? Alebo poznáte niekoho, kto nie je obmedzovaný, spoločenskými pravidlami? Pravidlami obchodu? Pravidlami, susedského spolunažívania? Pravidlami cestnej premávky? Skutočne je slobodný ten, ktorý si robí čo chce? Ak si to skutočne myslíte, tak ste pekne pomýlení. Ak si to nemýslíte a viete čo slovo sloboda znamená, prosím vysvetlíte to aj ostatným. Iba s pochopením tohto slova, sa môže spoločnosť ustáliť na mierovom spolunažívaní a tvorení blahobytu.

Sloboda, je stav mysle bytosti, ktorá je schopná a ochotná dodržiavať, spoločne dohodnuté pravidla, na ktorých sa sama činorodo podieľa.


Objednávam si sprievodcu Občinovým právom s názvom: Uplatňovanie Občinového práva. Na znak vďaky vám posielam príspevok 5,-€ + poštovné.