Správa pre rodičov a majiteľov zvieratiek


Milí rodičia, 

deti do 18 rokov majú vstup na ples voľný. Samozrejme podľa vášho uváženia a veku dieťaťa, ho môžete mať pri sebe, alebo môžete využiť možnosť, že sa o vaše deti postárame v priestoroch hotela Kultúra. V čase od 17:30 do 24:00 sa vaše deti zabavia s opatrovateľkami pri rôzných hrách. Zdravé občerstvenie budú mať zabezpečené. 

Najlepšie možné riešenie je ubytovať sa v hoteli Kultúra, lebo je priamo spojený s Veľkou dvoranou, kde sa bude plesať. V takom prípade môžete vaše dieťa uložiť k spánku a požiadať o dozor priamo na izbe. Hotelové izby sú miestnené vchodovými dverami priamo do srdcovej predsiene (átria). V srdcovej predsieni sa bude besedovať pri hudbe klavíra, čo iste nebude nikoho rušiť na izbe.


Milí majitelia zvieratiek, ak budete mať akékoľvek otázky k ubytovaniu vašich miláčikov, smerujte ich na kniharodu@kniharodu.sk, alebo oslovte oblastného člena oz Kniha rodu vo vašom najbližšom okolí. Nájdeme vhodné riešenie.