Podporte našu činnosť 

Radi pre vás pripravujeme často nevídané podujatia, ktoré vás privedú späť k prirodzenému a šťastnému životu. Vedomosti a múdrosti našich predkov, bohatstvo našej pôvodnej kultúry, premietnuté v rôznych činnostiach a kurzoch, sú tu pripravené pre vás. Na to, aby sa k vám dostali v plnom rozsahu, potrebujeme vašu pomoc. Každé podujatie si vyžaduje prípravu a následné uskutočnenie. To je späté s rôznými výdavkami, ktoré si hradíme z vlastných prostriedkov. Na väčšinu našich podujatí je vstup voľný, ale platiť treba za priestory, tecnhiku, často aj účinkujúcim. Každá pomoc od vás je významná a potrebná, či už v podobe dobrovoľníckej pomoci pri usporiadaní rôznych podujatí, hmotného zabezpečenia, alebo peňažného daru. Dve percentá z daní, ale aj peňažné dary v akejkoľvek sume môžete posielať na náš účet. Podporte našu spoločnú činnosť a návrat k skutočným hodnotám.

Kniha rodu o.z. 

Hermanovce nad Topľou 6, 094 34

IČO: 54190801

číslo účtu: SK65 8330 0000 0021 0237 9057

Medzi naše hlavné činnosti patrí: 

- usporadúvanie skupinových školení a rozvojového vzdelávania v podobe prednášok a osláv: Oblastné parády, prednášky, kruhové tance, 

- usporadúvanie letných táborov pre rodiny na posilnenie rodinných vzťahov a podporu zdravého žitia: 

usporadúvanie kurzov a školení, ktoré majú účastníkom pomôcť pochopiť samých seba a objaviť svoje silné stránky: Deväť lúčov svetla, Náuka o sebe/Teoria ega, Ručné šitie šiat, Čarovnice, Občinové právo a iné.

- vydávanie kníh a brožúr: Sprievodca občinovým právom