Občinové právo

Občinové právo, je súhrn práv a pravidiel, ktoré významným spôsobom usporiadúvajú spoločnosť, pri jej každodennom živote v láske, mieri a porozumení.

Občinové právo, vedie spoločnosť k tvorivej činnosti. Je v súlade so vzájomným porozumením, ktoré si členovia spoločnosti určujú sami, podľa dohodnutých pravidiel.

Občinové právo je návod, ako spolunažívať a riešiť akékoľvek udalost a z nich vyplývajúce starosti, či radosti. Jeho východzím bodom je Kopné právo. Základnou myšlienkou Občinového práva je, spolužitie ľudí, ktorí sa jednomyseľne dohodli na spoločných postupoch a pravidlach a sú ochotní ich dobrovoľne dodržiavať.


Objednávam si sprievodcu Občinovým právom s názvom: Občinové právo. Na znak vďaky vám posielam príspevok 5,-€ + poštovné.