Občinové právo

V spleti dnešných udalostí, si málokto vie predstaviť spoločnosť prejavujúcu sa rovnováhou a spoločným rozhodovaním o veciach verejných. Riešením sa ukazuje riadenie spoločnosti od jej základnej jednotky rodiny. Rodiny združené v Občinách (Obciach) si riadia svoj život pomocou Občinového práva, ktoré je najspravodlivejšou podobou riadenia spoločnosti. Pri vyšších územných celkoch sa Občinové právo ukazuje, ako najspoľahlivejší spôsob prerozdeľovania ľudských, pracovných, ale aj peňažných prostriedkov. O tom, čo Občinové právo je, ako sa s ním zosúladiť a používať ho v bežnom živote sa dočítate v piatich vydaniach Sprievodcu Občinovým právom. Prvé z nich má názov Občinové právo.

6,00 €